0722-333-727 wp התחל עכשיו

מצאו את ביטוח הנסיעות המשתלם ביותר:

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כללי

 1. אתר SMART (בבעלות תומר שעשוע – סוכן ביטוח) בכתובת Smartt.co.il (להלן “האתר“) הינו אתר חדשני וייחודי המשמש לרכישת פוליסות ביטוח באופן דיגיטלי, וכן לקבלת הצעות בטלפון או במייל לרכישת פוליסות ביטוח נוספות. האתר עוסק בהנפקת פוליסות ביטוח עבור נסיעות לחו”ל, ובהמשך יספק גם שירותי הנפקת פוליסות ביטוח לרכב, ביטוח דירה, ביטוח תאונות אישיות , פוליסות בריאות. האתר מייצג את מגוון מוצרי הביטוח הקיימים בשוק חברות הביטוח. בנוסף, האתר מספק אזור אישי בו ירוכז כל המידע ביחס לפוליסות שנרכשו על ידי הגולשים ו/או המשתמשים באתר.
 2. הגולש באתר (להלן “הגולש” ו/או “המשתמש“) מתבקש לקרוא בעיון את התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעמוד זה באתר על כל סעיפיהם (להלן “התקנון“) טרם הגלישה באתר. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות התקנון.
 3. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.
 4. מערכת היחסים בין הגולש ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו (להלן “צוות האתר“) מוסדרת רק על פי תקנון זה ובכפוף לדין. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טלפון חכם וכיוצ”ב) ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
 5. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע”י האתר באתרים אחרים באינטרנט או בדוא”ל, ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם, בין אם באמצעות שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים ובין אם באופן עצמאי.
 6. התקנון עשוי להשתנות מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים בכל עת כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. תאריך עדכון אחרון: 1 במרץ 2018.
 7. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות, שיפוי ו/או פיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר הפסקת פעילות האתר ו/או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.

תנאי השימוש באתר

 1. חל איסור מוחלט לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין ו/או בניגוד לתקנת הציבור.
 2. משתמש אשר נדרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. משתמש לא יתחזה לאחר או יספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
 3. שירותי האתר יינתנו בכפוף למסירת פרטי התקשרות וזיהוי שיאפשרו יצירת קשר והתאמת פוליסות הביטוח המוצעות על ידי האתר. מידע זה עשוי לכלול בין היתר: שם פרטי ושם משפחה, גיל, מין, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, כתובת דוא”ל פעילה ונגישה, מספר טלפון פעיל וזמין, כתובת מגורים, פרטי אמצעי תשלום, מצב רפואי, היסטוריה רפואית, הצהרת בריאות, תאריכי טיסה, יעדי טיסה ועוד.
 4. המשתמש איננו חייב למסור מידע זה, אך אי מסירת המידע במלואו או מסירת פרטים שגויים עשויה להגביל את הגישה לחלק או לכל שירותי האתר ו/או לפגוע באיכות השירות הניתן על ידי האתר ו/או לפגוע ביצירת הקשר עם המשתמש ו/או לגרום לכך שפוליסת הביטוח לא תכסה את המשתמש במידת הצורך.
 5. לאחר מסירת המידע ע”י המשתמש, ככל שלא תהיינה בעיות חריגות, ולאחר ביצוע התשלום על-ידי המשתמש ישלח למשתמש מספר הזמנה ובסמוך לאחר מכן, ככל שחברת הביטוח תאשר את הפוליסה, תונפק למשתמש פוליסת הביטוח באופן אוטומטי. פוליסת הביטוח תשלח לכתובת הדוא”ל שתימסר ע”י המשתמש.
 6. יובהר כי זמני הנפקת הפוליסה תלויים גם בצדדים שלישיים ובשעות הפעילות של צוות האתר ועל-כן לעיתים ובעיקר בסופי שבוע ובחגים יתכנו עיכובים בהנפקת הפוליסה. הפוליסה תכנס לתוקף החל ממועד קבלת הפוליסה אצל המשתמש.
 7. רק התנאים הנקובים בפוליסה, לרבות המחיר הנקוב בה, כפי שהתקבלו אצל המשתמש הם התנאים המחייבים במקרה של סתירה בין המוצג באתר לבין תנאי הפוליסה.
 8. באתר ישנן שאלות הצהרת בריאות שונות בהתאם לדרישת חברת הביטוח לצורך הנפקת הפוליסה. יובהר, כי רק השאלות שייענו בשלילה (קרי, אין הגבלות להנפקת הפוליסה) יאפשרו המשך פעילות באתר לצורך הנפקת הפוליסה באופן אוטומטי. עם זאת, במידה והתשובה למי משאלות הצהרת הבריאות תענה בחיוב, אזי המשתמש יופנה לקבלת המשך טיפול ומתן שירות באמצעות מענה טלפוני מצוות האתר.
 9. פוליסת הביטוח שתונפק על ידי האתר הינה הפוליסה המתאימה ביותר לצרכי המשתמש לפי סוג הכיסויים, תנאי הפוליסה והרחבות ביטוחיות, זאת בהתאם למידע שמסר המשתמש באתר ובהתאם לניסיונם המקצועי ושיקול דעתו של צוות האתר. האתר לא מתחייב לכך שפוליסת הביטוח תהיה הזולה ביותר.
 10. מובהר כי במסגרת רכישת פוליסת נסיעות לחו”ל אין כיסוי ביטוחי לאישה בהריון מעל גיל 46.
 11. השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא זה אשר מבקש לרכוש פוליסת ביטוח עבורו בלבד, כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע”י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה אלא לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או על פי מינוי או מיופה הכוח כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 לפי העניין (להלן “הנציג“) בתנאי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג לשימוש באתר על פי תקנון זה. כל פעילות שתבוצע באתר ע”י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.
 12. הקניין הרוחני באתר בתכניו ובשירותיו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה, גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה, תוכן וכל חומר אחר אשר מוצג באתר נמצאים בבעלות האתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר או בבעלות צדדים שלישיים. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש כל זכות בקניין הרוחני שקשור בהם.
 13. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות או דומות להן:
  • להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
  • ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
  • להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר גישה כזו.
  • לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
  • לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
  • לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בפרטיות, בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
  • למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר שלא במסגרת שימוש פרטי סביר לצרכים אישיים בלבד.
 14. השימוש באתר לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש. הבעלות באתר ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ושירותים אחרים באתר ושימוש בהם תעשה על פי הקבוע בתקנון זה.
 15. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר בטלפון 072-2333727 או בדואר אלקטרוני [email protected].
 16. צוות האתר רשאי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה עם האתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
 17. צוות האתר עושה מאמצים להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר האתר נוקט צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, תוכנות מזיקות או זדוניות, תוכנות ריגול, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כלפיו כל תביעה, טענה או דרישה כלשהי לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר.
 18. צוות האתר עושה ככל שביכולתו על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל עת זאת בעיקר משום שתלוי גם בצדדים שלישיים. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל חגים וסופי שבוע בהם צוות האתר אינו פעיל באופן מלא, בין בשל תקלה שאינה תלויה בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של צוות האתר, תכנים ושירותים הנכללים בו.
 19. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. האחריות לנתונים שהוקלדו על ידי המשתמש הינה באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מופנה לקרוא את פוליסת הביטוח שהונפקה ו/או תונפק לו במלואה ורק האמור בפוליסת הביטוח יחייב גם במקרה של סתירה ו/או טעות בנתונים המוצגים באתר לעומת האמור בפוליסה אשר הונפקה.
 20. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכני האתר. רק האמור בפוליסת הביטוח תחייב.
 21. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להסיר ו/או להוסיף (להלן “השינויים“) תכנים, מוצרים ושירותים הניתנים באתר, לרבות האמור בתקנון האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים לאחר שינויים כאמור, יהיו כפופים לאותם שינויים.
 22. האתר רשאי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים באתר ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר לכך.
 23. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

תשלומים

 1. הנפקת פוליסות הביטוח באתר כרוכה בתשלום חד פעמי או בתשלום דמי ביטוח חודשיים (להלן “התשלום“). התשלום יתבצע על פי הקבוע בכל פוליסת ביטוח ומועבר ישירות לחברת הביטוח.
 2. ביטול עסקה לקבלת שירותים מהאתר (להלן “העסקה“) יעשה בהתאם להוראות כל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ולחוק חוזה הביטוח, תשמ”א- 1981..
 3. האתר ראשי לסרב להתקשר בעסקה עם משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תשמע כל טענה של משתמש שבקשתו לקבל שירות או פוליסת ביטוח מהאתר לא התאפשרה או בוטלה.
 4. התקשרות בעסקה עם האתר תלויה במסירת הפרטים הבאים בצורה מדויקת ומלאה: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת דוא”ל פעילה ונגישה, מספר טלפון פעיל וזמין, ופרטי אמצעי חיוב בבעלות המשתמש או נציגו. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תקנון זה.
 5. המחיר הסופי עבור הנפקת הפוליסה הינו המחיר הנקוב בפוליסה בלבד. במקרה של סתירה בין הצגת המחיר באתר לבין המחיר הנקוב בפוליסה אזי המחיר הנקוב בפוליסה הוא המחיר הקובע.

פרסומות, דיוור, עוגיות וקישורים חיצוניים

 1. שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר כפי שיתואר להלן.
 2. סימון המשתמש באתר כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא”ל, מסרונים, ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו מראש למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
 3. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לדוא”ל האתר בכתובת [email protected] או להשיב במסרון חוזר עם המילה “הסר” ככל שדבר הפרסומת נשלח באמצעות מסרון. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע לאחר קבלת הודעת הסרה אצל צוות האתר. באחריות המשתמש לוודא את קבלת הודעת ההסרה אצל צוות האתר.
 4. המשתמש מסכים ומאשר כי הוא מודע לכך שבכניסת המשתמש לאתר נשלחת “עוגייה” (Cookie) למחשב המזהה את הדפדפן של המשתמש בצורה ייחודית. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
 5. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
 6. יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע”י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. מוצרים ושירותים אלו הם באחריות המפרסם בלבד ומשתמש האתר מוותר על כל טענה כלפי האתר בעניין זה.
 7. האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בדבר תוכנם או אבטחתם). באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע להם) הוא באחריות המשתמש בלבד ולא תשמע כל טענה בעניין זה כלפי האתר.

אבטחת מידע

 1. צוות האתר יעשה כל שביכולתו, וינקוט באמצעים סבירים העומדים לרשותו, על מנת לאבטח את המידע שיימסר על ידי המשתמשים באתר. למרות זאת, במידה ומידע שנמסר באתר ייפרץ ו/או יגיע לידיהם של צדדים שלישיים שאינם מורשים לקבלתו, על אף הפעולות שננקטו על ידי צוות האתר כדי למנוע זאת, צוות האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא שייגרם כתוצאה מאירוע זה.

מדיניות פרטיות

 1. הנתונים שימסרו על ידי משתמש באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמש יישמרו במאגר המידע של האתר לצורך מתן שירותי האתר.
 2. המשתמש מאשר לאתר כי ניתן לעשות שימוש במידע שמסר לאתר, לרבות העברתו לצדדים שלישיים, כגון חברות ביטוח וסוכני ביטוח אחרים, וזאת לצורך שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות ביצוע ההזמנה והנפקת פוליסת הביטוח ו/או יצירת קשר עם המשתמש במידת הצורך ו/או שליחת מידע ועדכונים ביחס לאתר ו/או ביחס למידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או מתן הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים נוספים בתחום הביטוח ו/או הפיננסים ו/או לכל מטרה אחרת, והכל בכפוף להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 3. המשתמש מאשר כי הוא מוסר את המידע אודותיו מרצונו ובהסכמתו וידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למוסרו. המידע שיימסר אודות המשתמש בהווה ובעתיד במסגרת התקשרותו עם האתר, יישמר במאגר הלקוחות של האתר למטרות שמירת קשר, דיוור ישיר, גבייה, תפעול, שיווק, ניהול ומכירה לכל סוגי הביטוח, לרבות פנסיה, גמל, השתלמות, השקעות, קבלת שרות, עדכונים, הצעות למוצרי ביטוח ומעקב אחר תביעות. המשתמש מאשר כי ייתכן ומידע זה יעבור לצדדים שלישיים (לרבות סוכנויות ביטוח) העובדות בשת”פ עם האתר, למטרת שיווק ומכירת מוצרים נוספים ומשלימים. המשתמש מאשר כי ידוע לו שלעדכון פרטים ו/או הסרה מרשימת הדיוור בכל עת, ניתן ליצור עם צוות האתר קשר בטלפון 072-2333727 או בדוא”ל [email protected].
 4. בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי, לרבות חיתוכים ועיבודים, שיימסר ע”י משתמש באתר או ייאסף במהלך הגלישה שלו באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהות את המשתמש באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP, מועדי שימוש וכיוצ”ב.
 5. בכל מקרה, האתר לא ייחשב למפר התחייבות לפרטיות או לפוגע בפרטיות המשתמש, בשל כל מידע העלול כדי לזהות או להתחקות אחר המשתמש בעת שימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ו/או מחשב.
 6. לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, המשתמש, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות מורשה בכתב ו/או נציג, רשאי לעיין בכל מידע המוחזק אודות המשתמש באתר. לצורך עיון כאמור, המשתמש מתבקש ליצור קשר עם האתר באמצעות דוא”ל האתר בכתובת [email protected].
 7. במידה ונמצא כי המידע אודות המשתמש שגוי, חלקי, לא מעודכן וכו’, המשתמש מתבקש ליצור קשר עם האתר באמצעות דוא”ל האתר בכתובת [email protected].

הפרת התקנון

 1. המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את צוות האתר וכל גורם מטעמו או צד ג’ בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידי המשתמש או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ו/או לפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ו/או פיצוי באותו עניין.

ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם אך ורק דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה או לשימוש באתר בכלל נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
 3. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, הדבר לא ישפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 4. המשתמש מוזמן לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עם צוות האתר קשר בטלפון 072-2333727 או בדוא”ל [email protected]. צוות האתר יענה לפנייה בתוך זמן סביר.
 5. תקנון השימוש באתר נכתב בלשון זכר, אך האמור בו מתייחס לשני המינים.

 

יצירת קשר