0722-333-727 wp התחל עכשיו

מצאו את ביטוח הנסיעות המשתלם ביותר:

מקרה חירום

במקרה של בעיה רפואית דחופה בחו”ל יש ליצור קשר עם המוקד של חברת הביטוח בה הנך מבוטח, פרטי החברות רשומים מטה.
שים לב, בכל הוצאה הקשורה במקרה ביטוחי או בעיה רפואית, יש לתעד ולשמור את המסמכים והקבלות המקוריים
המעידים על התשלום שביצעתם ובמקביל לשמור העתק או צילום במידה ויאבדו.הפניקס
טלפון חירום מחו”ל: 972-3-7331177+
חיוג מישראל: 03-7338141
דואר אלקטרוני: fnx@ima-mc.comהראל
טלפון חירום מחו”ל: 972-3-7547030+
חיוג מישראל: 03-7547030
פקס: 972-3-7348168+מגדל
טלפון חירום מחו”ל: 972-3-9206912+
חיוג מישראל: 03-9206912
דואר אלקטרוני: migdal@ima-mc.com
אפליקציה: MEDPAYPassport Card
טלפון חירום מחו”ל: 972-9-8920930+
פקס: 972-9-8920931+
סקייפ: Passportcard
דואר אלקטרוני: pcsr@passportcard.co.il

יצירת קשר