0722-333-727 wp התחל עכשיו

מצאו את ביטוח הנסיעות המשתלם ביותר:

תביעות

להלן הנחיות להגשת תביעה בגין הוצאות רפואיות, כבודה, ביטול או קיצור נסיעה.

באפשרותך להגיש בקשה לפיצוי או החזר כספי על פי תנאי פוליסת ביטוח הנסיעות לחו”ל שברשותך.

תחילה יש לוודא כי ברשותך כל המסמכים הבאים:

1. צילום דרכון / ת.ז של כל הנוסעים.
2. צילומי כרטיסי טיסה.
3. קבלות / מסמכים מקוריים המעידים על התשלום שבוצע.
4. טופס תביעה מלא (הורד את הטופס בתחתית הדף).

את כל המסמכים הרשומים לעיל יש לשלוח באופן מרוכז לכתובת דואר אלקטרוני הבאה:
[email protected]הראל – טפסי תביעה להורדה

‪טופס בקשה להחזר בנושא מטען בביטוח נסיעות לחו”ל הראל – לחצו כאן להורדה

טופס בקשה להחזר בנושא בריאות בביטוח נסיעות לחו”ל הראל – לחצו כאן להורדההפניקס – טפסי תביעה להורדה

טופס תביעה כבודה ושחזור מסמכים פניקס – לחצו כאן להורדה

טופס תביעה ביטול קיצור נסיעה פניקס – לחצו כאן להורדה

יצירת קשר